สวัสดีครับววันนี้ทางทีมงานเว็บไซต์ เลขหวยล็อค ได้รวบรวม สถิติสลลากกินแบ่งรัฐบาล วันพุธย้อหลัง 10 ปี มาให้ทุกท่านได้เข้ามารับชมสามารถเข้ามาตรวจสอบตั้งแต่งวดที่ออกมาก่อนหน้านี้ถึง10ปีจนมาถึงปัจจุบันนี้ และ ทั้งนี้ทางทีมงานขอพาทุกท่านเข้าไปรับชมกันเลยครับ

สารบัญ

 • สถิติผลหวย รางวัลที่ 1
 • สถิติผลหวย เลขท้าย 2 ตัว
 • สถิติผลหวย เลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติผลหวย เลขหน้า 3 ตัว
 • สรุป

  ______________________________________________________________________________

 • สถิติผลหวย รางวัลที่1

  รวมผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 ประจำวันพุธ ตลอดระยะเวลา 10 ปี

  งวดวันที่ออก

  เลขท้ายที่ออก

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2563

  1 กรกฎาคม 2563

  347258

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2562

  16 ตุลาคม 2562

  812564

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2561

  1 สิงหาคม 2561

  386602

  16 พฤษภาคม 2561

  075629

  2 พฤษภาคม 2561

  248038

  17 มกราคม 2561

  203823

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2560

  1 พฤศจิกายน 2560

  533726

  16 สิงหาคม 2560

  715431

  1 มีนาคม 2560

  978453

  1 กุมภาพันธ์ 2560

  054672

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2559

  16 พฤศจิกายน 2559

  858383

  1 มิถุนายน 2559

  511825

  16 มีนาคม 2559

  134918

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2558

  30 ธันวาคม 2558

  008217

  16 กันยายน 2558

  743148

  1 กรกฎาคม 2558

  759049

  1 เมษายน 2558

  605704

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2557

  1 ตุลาคม 2557

  375615

  16 กรกฎาคม 2557

  468728

  16 เมษายน 2557

  153406

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2556

  16 ตุลาคม 2556

  963289

  16 มกราคม 2556

  820981

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2555

  1 สิงหาคม 2555

  895590

  16 พฤษภาคม 2555

  814418

  2 พฤษภาคม 2555

  889501

  1 กุมภาพันธ์ 2555

  320605

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2554

  16 พฤศจิกายน 2554

  997777

  1 มิถุนายน 2554

  562370

  16 มีนาคม 2554

  593331

  16 กุมภาพันธ์ 2554

  481746

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2553

  1 ธันวาคม 2553

  181752

  1 กันยายน 2553

  354656

  16 มิถุนายน 2553

  500104

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2552

  30 ธันวาคม 2552

  218596

  16 ธันวาคม 2552

  685141

  16 กันยายน 2552

  202912

  1 กรกฎาคม 2552

  207542

  1 เมษายน 2552

  816578

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2551

  1 ตุลาคม 2551

  882911

  16 กรกฎาคม 2551

  257374

  16 เมษายน 2551

  982800

  16 มกราคม 2551

  556010

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2550

  1 สิงหาคม 2550

  429924

  16 พฤษภาคม 2550

  232897

  2 พฤษภาคม 2550

  430374

  ______________________________________________________________________________

  สถิติผลหวย เลขท้าย 2 ตัว

  รวมผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว ประจำวันพุธ ตลอดระยะเวลา 10 ปี

  งวดวันที่ออก

  เลขท้ายที่ออก

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2563

  1 กรกฎาคม 2563

  83

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2562

  16 ตุลาคม 2562

  15

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2561

  1 สิงหาคม 2561

  78

  16 พฤษภาคม 2561

  20

  2 พฤษภาคม 2561

  85

  17 มกราคม 2561

  50

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2560

  1 พฤศจิกายน 2560

  85

  16 สิงหาคม 2560

  37

  1 มีนาคม 2560

  78

  1 กุมภาพันธ์ 2560

  42

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2559

  16 พฤศจิกายน 2559

  44

  1 มิถุนายน 2559

  14

  16 มีนาคม 2559

  32

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2558

  30 ธันวาคม 2558

  02

  16 กันยายน 2558

  06

  1 กรกฎาคม 2558

  26

  1 เมษายน 2558

  70

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2557

  1 ตุลาคม 2557

  44

  16 กรกฎาคม 2557

  45

  16 เมษายน 2557

  26

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2556

  16 ตุลาคม 2556

  60

  16 มกราคม 2556

  08

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2555

  1 สิงหาคม 2555

  50

  16 พฤษภาคม 2555

  31

  2 พฤษภาคม 2555

  29

  1 กุมภาพันธ์ 2555

  32

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2554

  16 พฤศจิกายน 2554

  57

  1 มิถุนายน 2554

  46

  16 มีนาคม 2554

  96

  16 กุมภาพันธ์ 2554

  27

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2553

  1 ธันวาคม 2553

  09

  1 กันยายน 2553

  11

  16 มิถุนายน 2553

  73

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2552

  30 ธันวาคม 2552

  22

  16 ธันวาคม 2552

  05

  16 กันยายน 2552

  48

  1 กรกฎาคม 2552

  66

  1 เมษายน 2552

  50

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2551

  1 ตุลาคม 2551

  67

  16 กรกฎาคม 2551

  41

  16 เมษายน 2551

  64

  16 มกราคม 2551

  81

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2550

  1 สิงหาคม 2550

  29

  16 พฤษภาคม 2550

  25

  2 พฤษภาคม 2550

  81

  ______________________________________________________________________________

  สถิติผลหวย เลขท้าย 3 ตัว

  รวมผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว ประจำวันพุธ ตลอดระยะเวลา 10 ปี

  งวดวันที่ออก

  เลขท้ายที่ออก

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2563

  1 กรกฎาคม 2563

  094 , 307

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2562

  16 ตุลาคม 2562

  132 , 598

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2561

  1 สิงหาคม 2561

  549 , 726

  16 พฤษภาคม 2561

  506 , 047

  2 พฤษภาคม 2561

  225 , 602

  17 มกราคม 2561

  236 , 397

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2560

  1 พฤศจิกายน 2560

  485 , 036

  16 สิงหาคม 2560

  253 , 945

  1 มีนาคม 2560

  577 , 052

  1 กุมภาพันธ์ 2560

  426 , 628

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2559

  16 พฤศจิกายน 2559

  570 , 558

  1 มิถุนายน 2559

  937 , 880

  16 มีนาคม 2559

  973 , 004

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2558

  30 ธันวาคม 2558

  895 , 596

  16 กันยายน 2558

  375 , 084

  1 กรกฎาคม 2558

  565 , 814 , 081 , 567

  1 เมษายน 2558

  558 , 962 , 557 , 861

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2557

  1 ตุลาคม 2557

  251 , 086 , 159 , 520

  16 กรกฎาคม 2557

  104 , 944 , 117 , 205

  16 เมษายน 2557

  344 , 013 , 355 , 634

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2556

  16 ตุลาคม 2556

  402 , 529 , 876 , 952

  16 มกราคม 2556

  555 , 196 , 374 , 334

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2555

  1 สิงหาคม 2555

  599 , 745 , 796 , 820

  16 พฤษภาคม 2555

  101 , 309 , 504 , 902

  2 พฤษภาคม 2555

  426 , 468 , 589 , 597

  1 กุมภาพันธ์ 2555

  426 , 498 , 598 , 749

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2554

  16 พฤศจิกายน 2554

  406 , 425 , 551 , 993

  1 มิถุนายน 2554

  346 , 556 , 656 , 801

  16 มีนาคม 2554

  209 , 463 , 737 , 945

  16 กุมภาพันธ์ 2554

  384 , 388 , 510 , 535

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2553

  1 ธันวาคม 2553

  664 , 470 , 474 , 086

  1 กันยายน 2553

  784 , 570 , 656 , 096

  16 มิถุนายน 2553

  200 , 628 , 681 , 816

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2552

  30 ธันวาคม 2552

  094 , 984 , 197 , 831

  16 ธันวาคม 2552

  694 , 775 , 524 , 142

  16 กันยายน 2552

  200 , 353 , 539 , 166

  1 กรกฎาคม 2552

  107 , 233 , 385 , 799

  1 เมษายน 2552

  572 , 363 , 113 , 044

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2551

  1 ตุลาคม 2551

  204 , 302 , 311 , 395

  16 กรกฎาคม 2551

  344 , 401 , 486 , 576

  16 เมษายน 2551

  088 , 043 , 584 , 802

  16 มกราคม 2551

  431 , 548 , 942 , 965

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2550

  1 สิงหาคม 2550

  006 , 048 , 885 , 962

  16 พฤษภาคม 2550

  585 , 751 , 858 , 924

  2 พฤษภาคม 2550

  442 , 553 , 729 , 881

  ______________________________________________________________________________

  สถิติผลหวย เลขหน้า 3 ตัว

  รวมผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว ประจำวันพุธ ตลอดระยะเวลา 10 ปี

  งวดวันที่ออก

  เลขท้ายที่ออก

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2563

  1 กรกฎาคม 2563

  095 , 362

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2562

  16 ตุลาคม 2562

  255 , 625

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2561

  1 สิงหาคม 2561

  832 , 903

  16 พฤษภาคม 2561

  357 , 130

  2 พฤษภาคม 2561

  527 , 980

  17 มกราคม 2561

  624 , 799

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2560

  1 พฤศจิกายน 2560

  165 , 425

  16 สิงหาคม 2560

  115 , 302

  1 มีนาคม 2560

  560 , 450

  1 กุมภาพันธ์ 2560

  066 , 807

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2559

  16 พฤศจิกายน 2559

  682 , 040

  1 มิถุนายน 2559

  775 , 111

  16 มีนาคม 2559

  877 , 855

  สถิติผลหวย วันพุธ ปี 2558

  30 ธันวาคม 2558

  246 , 264

  16 กันยายน 2558

  435 , 209

  ______________________________________________________________________________

  สรุป (END)

  สำหรับคอหวยทุกท่านที่ตามหาผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังสามารถเข้ามารับชมได้แล้วที่นี่เพราะทางทีมงานได้มีการนำผลหวยรัฐบาลย้อนหลังประจำวันพุธย้อนกลับไปให้ดูถึง10ปีขอบคุณครับสำหรับการติดตามทั้งนี่ทางทีมงานไม่ส่งเสริมให้ทุกท่านเล่นการพนันแบบผิดกฎหมายทุกรูปแบบขอบคุณครับจากทีมงานเว็บไซต์ เลขหวยล็อค ยินดีให้บริการ